วางระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำมันเตาใช้แล้วและกากอุตสาหกรรมให้ปลอดภัย
CSR

วางระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำมันเตาใช้แล้วและกากอุตสาหกรรมให้ปลอดภัย

บริษัท ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำกัด วางระบบบำบัดและรีไซเคิลน้ำมันเตาใช้แล้วและกากอุตสาหกรรมให้ปลอดภัยโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ระบบการทำงานทุกส่วนของเราต้องปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของกากอุตสาหกรรม

Read More