“Reused Oil” หรือที่ผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้โรงงานอุตสาหกรรม
News

“Reused Oil” หรือที่ผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้โรงงานอุตสาหกรรม

“Reused Oil” หรือที่ผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมเรียกเป็นภาษาไทยว่า “น้ำมันเตาทดแทน” เป็นน้ำมันที่เริ่มมีบทบาทและมีการพูดถึงกันมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคา “น้ำมันเตา”

Read More